Spring naar content

CLB

Het Centrum voor LeerlingenBegeleiding (CLB) N-Brussel ondersteunt de leerlingen, hun ouders, de leerkrachten en de schooldirecties van Nederlandstalige scholen van de Stad Brussel om het welbevinden van de leerlingen te verhogen.

Het centrum heeft expertise opgebouwd in problematieken die verbonden zijn aan de multiculturele, meertalige en grootstedelijke context van Brussel. Om deze opdracht te realiseren werkt het centrum multidisciplinair en zoveel mogelijk schoolnabij.

Het CLB werkt intensief samen met de school rond de volgende thema’s:

  • Het leren en studeren
  • De onderwijsloopbaan
  • De preventieve gezondheidszorg
  • Het psychisch en sociaal functioneren

In het CLB werken artsen, pedagogen, maatschappelijk werkers, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen.

Wie zijn de CLB-medewerkers van de school?

Meer info over zorg op school