Spring naar content

Inrichtende Macht

Het Nederlandstalig onderwijs van de Stad Brussel omvat basis, secundair en deeltijds kunstonderwijs. Ons onderwijs behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs en is niet-confessioneel.

De Stad Brussel erkent de cruciale rol van onderwijs in de vorming van een democratische, billijke, tolerante en solidaire samenleving.

Het is de taak van de school om leerlingen middelen aan te reiken zodat ze hun eigen ontplooiing in de hand nemen en bijdragen tot een rechtvaardige, open en harmonieuze samenleving. Om dit project tot een goed einde te brengen, is het belangrijk dat de principes van een democratische samenleving de pijlers van ons onderwijs vormen.

Directeur-Generaal: Mevrouw Emilie Dupont

Pedagogisch Inspecteur-Generaal: Mevrouw Sandra De Nies