Spring naar content

Visie

De Peter Benoitschool behoort tot het Nederlandstalig onderwijs van de Stad Brussel

Onze basisschool heeft een open houding ten opzichte van verschillende culturen, rekening houdend met de grootstedelijke context van de school.

Eerlijkheid, respect en samenwerking vormen onze drie basiswaarden. Deze integreren wij in onze dagelijkse werking. In onze kleine, gezellige en familiale school krijgt elk kind de nodige groeikansen. We spelen systematisch in op vernieuwingen in de maatschappij en het onderwijslandschap. Zo leggen we de focus op ICT-integratie in elke klas. Door het gebruik van innoverende werkvormen stimuleren we de ‘goesting’ en leergierigheid van onze leerlingen, waardoor de leerwinst verhoogt.

We stomen onze leerlingen klaar tot kritische, zelfstandige en assertieve wereldburgers. Doorheen hun schoolparcours ontwikkelen onze leerlingen een realistische en open kijk op de samenleving. Gezien de meertalige context waarin ze opgroeien, besteden wij de nodige aandacht aan het taalvaardiger maken van onze kinderen. Wij beschouwen deze taaldiversiteit als een uitdaging en kans tot brede ontwikkeling van onze leerlingen.
De Peter Benoitschool onderscheidt zich van andere basisscholen door zijn brede basiszorg voor alle leerlingen.

Voor leerlingen waarvoor deze niet voldoende blijkt, zoeken we op een doordachte en zorgzame wijze naar aangepaste maatregelen om de groeikansen van elk kind te vergroten.

Door het doordacht inspelen op actuele onderwijsvernieuwingen staat de school garant voor een innovatieve, hedendaagse onderwijspraktijk. Een positieve bekrachtiging vormt, samen met het stimuleren van talenten en het leren samen werken, het uitgangspunt voor optimale ontwikkelingskansen. Onze dagelijkse klas- en schoolwerking functioneert op basis van deze principes.

Als school hechten wij belang aan het breed evalueren van de kinderen waarbij ze zowel beoordeeld worden op hun leer- en ontwikkelingsprocessen als op het te behalen einddoel.