Spring naar content

Lichamelijke opvoeding

We vinden bewegen erg belangrijk op school. Elke klas krijgt 2uur per week turnles, gegeven door meester Rik. Samen met pro-velo zetten we sterk in op fietsen in onze school. We willen onze leerlingen hier van jongs af aan in stimuleren en hopen op termijn regelmatig met de fiets op uitstap te kunnen gaan.

Lichamelijke opvoeding

De kleuters en de leerlingen van de lagere school gaan 2 lesuren per week turnen in de turnzaal.

Kledij

  • witte turnpantoffels
  • een zwarte of donkerblauwe short
  • een witte t- shirt (zonder print)
  • Noteer de naam van je kind op de kledij
  • Geef een sportzak mee aan je kind

Zwemmen

De leerlingen van de 3e kleuterklas en 1ste leerjaar t.e.m. het zesde leerjaar gaan om de twee weken zwemmen. De Stad Brussel betaalt de zwembeurten (+ vervoer) voor alle klassen.

De zwemlessen zijn verplicht voor alle kinderen vanaf het eerste leerjaar. Enkel bij het voorleggen van een medisch attest kan een leerling ontslaan worden uit de lessen.

  • Op donderdag: L1 + L2 + L3
  • Op vrijdag: 3KK + L4 + L5 + L6

Denk eraan om de zwemzak van je kind steeds mee te geven!

Meer info over buitenschoolse en naschoolse activiteiten