Spring naar content

Speelpleinwerking

Speelplein Stad Brussel organiseert speelpleinen voor kinderen tussen 3 en 12 jaar tijdens de kerst-, paas-, en zomervakantie. Tijdens de zomervakantie wordt er ook een tienerspeelplein georganiseerd voor jongeren tussen 12 en 15 jaar.

De paas- en zomervakantie wordt georganiseerd in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).

De speelpleinwerking gaat door in het speeldomein in Beersel (Hendrik Consciencestraat 6, 1650 Beersel). Daar beschikt de Stad Brussel over grote grasvelden, haar eigen bos en haar eigen gebouwen.

Het speelplein begint en eindigt in 4 ophaalpunten. Deze 4 ophaalpunten zijn scholen van de Stad Brussel.

  • 1 ophaalpunt in Laken
  • 1 ophaalpunt in Neder-Over-Heembeek
  • 1 ophaalpunt in Haren
  • 1 ophaalpunt in de Vijfhoek

’s Ochtends begint de opvang om 7 uur. Om 8 uur moeten de kinderen ten laatste in het ophaalpunt aanwezig zijn want de bussen vertrekken dan richting het speeldomein. Om 16 uur keren de bussen terug richting het ophaalpunt waar de opvang doorgaat tot 18 uur. Gedurende de dag vinden de activiteiten plaats in het speeldomein.

De visie van het speelplein is gebaseerd op de visie van onze scholen. Er geldt een open taalbeleid waarbij de kinderen hun eigen taal mogen spreken zolang het niet uitsluit. De animatoren moeten wel steeds Nederlands spreken.

Het openbaar onderwijs van de Stad Brussel probeert zoveel mogelijk pedagogisch kwaliteitsvolle activiteiten te organiseren. Daarnaast kunnen door de financiële ondersteuning van VGC ook leuke workshops en uitstappen plaats vinden.

Ook kinderen met een beperking (ADHD, ASS) zijn heel welkom. Er wordt geprobeerd hen zoveel mogelijk te ondersteunen. Hiervoor wordt een aparte animator aangesteld die zich heel gericht op deze kinderen kan richten.

Het speelplein wordt georganiseerd door de coördinator speelpleinen samen met de adjunct-coördinator. De speelpleinploeg bestaat wekelijks uit 1 pleinverantwoordelijke, 4 hoofdanimatoren en 20 animatoren. Animatoren moeten in het bezit zijn van een animatorattest. Dit kunnen ze verkrijgen na het volgen van een animatorcursus. Animatoren kunnen hun stage uitvoeren bij het openbaar onderwijs van de Stad Brussel om hun attest te behalen.

Voor meer informatie rond de speelpleinwerking van de VGC, raadpleeg de website https://www.vgcspeelpleinen.be/

Voor meer informatie rond de speelpleinwerking van de Stad Brussel, neem een kijkje op de Facebookpagina of het Instagramprofiel