Spring naar content

Schooltoeslag

De schooltoeslag is een jaarlijkse steun voor gezinnen met schoolgaande kinderen en een laag inkomen.

De schooltoeslag wordt gestort door een uitbetaler van je Groeipakket (‘kinderbijslagfonds’ in Vlaanderen), niet door de school of de overheid. Voldoe je aan de voorwaarden? Dan kun je een aanvraag indienen via volgende link https://www.infino.be/nl/groeipakket/schooltoeslag. Als je aanvraag onderzocht en ontvankelijk is, zal je een brief ontvangen. Deze brief is eveneens een geldig attest.

De schooltoeslag hangt af van het type onderwijs, de gezinssituatie en het gezinsinkomen. Het bedrag kan variëren van € 107,47 voor een kleuter tot € 3773,03 voor een verpleegkundestudent op internaat.

De schooltoeslag is niet te verwarren met de schoolbonus. De schoolbonus wordt automatisch begin augustus uitbetaald voor iedereen. De schooltoeslag is specifiek voor kwetsbare gezinnen. Deze wordt uitbetaald tussen eind augustus en december.

Vermijd een terugvordering: de schooltoeslag is een provisionele toeslag. Je krijgt dit bedrag voor het komende schooljaar en mag het houden, op voorwaarde dat je kind aan bepaalde voorwaarden blijft voldoen.

  • Zorg dat je kind voldoende dagen aanwezig is op school.
  • Laat bij verandering van school minder dan 21 dagen tussen uitschrijving uit de huidige en inschrijving op de nieuwe school.

Meer info over schoolreglement