Spring naar content

Het leven op school

Het leven op de Peter Benoitschool

We willen onze leerlingen zo veel mogelijk stimuleren op een positieve manier. We gaan er van uit dat elke leerling kan groeien in zijn/haar gedrag en sociale vaardigheden en willen deze graag oefenen en stimuleren op school.

In onze school gelden een aantal leefregels, hier werken we met onze leerlingen rond:

Bloom where you are planted. - 1
 • We doen elkaar geen pijn, kwetsen niemand (fysiek en verbaal).
 • We hebben respect voor elkaar, ons materiaal en de omgeving.
 • We zijn beleefd en vriendelijk.
 • We verplaatsen ons rustig in het schoolgebouw.
 • We zijn respectvol en eerlijk, gebruiken positieve taal.
 • Iedereen maakt fouten, fouten maken we goed.
 • We zijn aandachtig als er iets wordt uitgelegd en luisteren naar elkaar.

In de lagere school werken wij met TOPspel:

 • TOPspel is een methodiek die ontwikkeld werd om sociale vaardigheden bij kinderen in de lagere school te trainen. 
 • De ingrediënten van TOPspel zijn teamwork, afspraken maken, positieve bekrachtiging en belonen.
 • Gewenst gedrag wordt op een positieve en speelse manier ingeoefend.
 • We werken met de hele klas naar een sociale beloning toe, zodat we hier samen van kunnen genieten!